Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zaoferowanie na rynku produktów związanych z odtwarzaniem historycznego krajobrazu gospodarczego regionu.

Opis projektu

Projekt polega na zakupie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w celu rozbudowy oferty produktowej polegającej na odtworzeniu historycznego kraju gospodarczego regionu (przywrócenie tradycyjnych produktów tj. drzwi i meble). Projekt będzie realizowany w Słoneczniku 82, gmina Morąg, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie. W ramach realizacji projektu Wnioskodawca zakupi: W ramach projektu zostanie stworzony również sklep internetowy, za pomocą którego będzie można dokonać zakupu produktów. Dzięki realizacji inwestycji nastąpi wdrożenie w działalności Wnioskodawcy pomysłów opartych o wieloletnie doświadczenie i odtwarzanie w regionie produktów tj. drzwi i meble, które kiedyś tworzyły jego tożsamość i kreowały indywidualny charakter, a teraz - w odnowionej formie - będą stanowić o przewadze konkurencyjnej.

Efekty projektu

Wartość ogółem: 1213368.55
Wydatki kwalifikowalne: 986478.49
Wnioskowane dofinansowanie: 789182.79
Procent dofinansowania: 80.00